ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

SAFETICA ONE
image

SAFETICA ONE


Байгууллагын дотоод мэдээлэл алдагдлаас сэргийлээх DLP шийдэл.

Байгууллагын дотоод мэдээлэл алдагдал өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдсээр байна:

эх үүсвэр: Verizon 2021 Data Breach Investigations Report

Өнөөдөр хүний нөөц болон байгууллагын дата хамгийн чухалд тооцогдох болсон ба нууц мэдээлэлтэй харилцах, хамгаалах хууль тогтоомжууд гарч байна. 

Иймд байгууллагын дата-г ангилах, гадагш болон дотоод урсгалыг хянах, дотоодоос мэдээлэл алдагдахаас урдчилан сэргийлэх Safetica ONE DLP шийдлийг танилцуулж байна:


  • Дата ангилал - Safetica ONE нь контент, контекст болон файлын шинж чанарт үндэслэн байгууллагын үнэ цэнтэй өгөгдлийг олж, ангилахад тань тусална. Энэ нь өгөгдөл хаана хадгалагдаж, зөөгдсөнөөс үл хамааран бүх нууц өгөгдлийн үйл ажиллагааг хянах тул та нууц мэдээлэл алдагдах эрсдлийг шинжилж судлах судлах боломжтой.
  • Дата алдагдах дотоод аюулыг илрүүлэх, хариу арга хэмжээ авах - Safetica ONE-ийн тусламжтайгаар та дотоод эрсдэлд дүн шинжилгээ хийж, аюулыг илрүүлж, тэдгээрийг шуурхай арга хэмжээ авч бууруулах боломжтой. Hybrid ажлын талбараа хяналтандаа байлгаж, зөвшөөрөгдөөгүй программ хангамж, техник хангамжийг олж илрүүлж, өндөр эрсдэлтэй ажилчдыг тодорхойлж, аудит хийх зан байдалд дүн шинжилгээ хийх боломжтой. 
  • Оюуны өмч ба эмзэг мэдээллийн хамгаалалт - Safetica ONE-ийн тусламжтайгаар та бизнес эсвэл үйлчлүүлэгчтэй холбоотой эмзэг дата, эх код, зураг төслийг санамсаргүй эсвэл санаатайгаар алдагдахаас хамгаалах боломжтой. 
  • Хууль, журмын зохицуулалтыг дагаж мөрдөх - Safetica ONE Аудит нь GDPR, HIPAA, SOX, PCI-DSS, GLBA, ISO/IEC 27001, эсвэл CCPA зэрэг журам, өгөгдөл хамгаалах стандартын шаардлагад бүрэн нийцэж ажиллана. 

Safetica ONE хэрхэн ажилладаг вэ?


ДЕМО ЗАХИАЛАХ