ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

SAFETICA DATA LOSS PREVENTION
image

SAFETICA DATA LOSS PREVENTION


Бизнесийн үнэт мэдээлэл өрсөлдөгчийн гарт эсвэл ажилтны хувийн хэрэглээнд алдахаас сэргийлж төхөөрөмж хоорондын мэдээллийн урсгалыг хянана.

SAFETICA нь хүний санаатай болоод санамсаргүй алдаа, аж үйлдвэрийн тагнуул, BYOD (ажилчид өөрийн хөдөлгөөнт төхөөрөмж ашиглах)-с үүдэлтэй байгууллагын дотоод нууц мэдээлэл алдагдах аюулаас урдчилан сэргийлэх Data Loss Prevention буюу DLP шийдэл.

SAFETICA 3 үндсэн зарчмаар ажилладаг:

  1. Бүрэн ажиллагаа
  2.  Уян хатан байдал
  3. Хэрэглэхэд хялбар


Давуу талууд

DLP багц
  • Safetica эндпойнт DLP - сүлжээний DLP хүртэлх мэдээлэл алдагдах бүх сувгуудыг хамарсан. 
Богино хугацаанд гарах үр дүн
  • Мэдээлэл алдагдах сувгуудыг байгууллагын шаардлагын дагуу хаах уян хатан боломжтой тул ашиглаж эхлээд үр ашгийг хүртэх болно.
Өндөр түвшний эсэргүүцэл
  • Хамгаалалтын тогтвортой байдал. Админ эрхтэй хэрэглэгчээс ч хамгаална.
Мэдээлэл алдагдлын эсрэг тусгай функцууд
  • Safetica мэдээлэл хэвлэж авах, файл дамжуулалт, архивлах, шифрлэхээс хамгаална.
Дата бодлого
  • Хэрэглэгч мэдээлэл алдах аюулгүй байршлаа сонгосноор Safetica найдвартай хамгаалах болно.
Цаг хугацааны бүрэн хяналт
  • Safetica хэрэглэгч ямар сайт, програм руу орж ямар мэдээлэл дээр идэвхтэй ажилласан нарийн тайланг цаг хугацаатай нь гаргаж өгнө
Автомат үнэлгээ ба сэрэмжлүүлэг
  • Safetica хамгийн чухал лог мэдээллүүдийг сонгож, товлосон тайланг томилогдсон хүлээн авагчдад илгээдэг.

Safetica хэрхэн ажилладаг вэ?

Байгууллагын онцлог, шаардлагаас хамааран Safetica ONESafetica NXT шийдлүүдтэй танилцана уу.