ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

Kaspersky Endpoint Security Cloud
image

Kaspersky Endpoint Security Cloud


IT эх үүсвэр, цаг хугацаа, төсөв санхүүгийн элдэв алдагдалгүй таны бизнесийг хамгаалах хамгийн хялбар арга

Kaspersky Endpoint Security Cloud нь ил далд хэлбэрийн хортон, ansomware, болон бусад төрлийн цахим халдлагын эсрэг цогц арга хэмжээ авах боломж багатай жижиг, дунд бизнесд зориулагдсан шийдэл юм.

Энэ нь таны цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгөний их зардалгүйгээр хийх боломжтой хамгаалалт юм.

  • Файл, веб, мэйл хамгаалалт
  • Ransomware, эксплойтуудын эсрэг урьдчилсан хамгаалалт
  • Firewall хамгаалалт
  • Сүлжээний халдлагын хамгаалалт
  • Эмзэг байдлын хайлт ба илрүүлэлт
  • Хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн хамгаалалт