ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

ESET® PROTECT ESSENTIAL
image

ESET® PROTECT ESSENTIAL


Байгууллагын эндпойнт болон файлсерверийн антивирусын хамгаалалт

БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД

Бүх төрлийн байгууллагад зориулсан эндпойнт болон файл серверийн антивирусын шийдэл:

  • Endpoint Protection | Хортой программуудаас хамгаалахаас гадна фишингээс хамгаалах технологи бүхий хэрэглэгчийн нууц үг зэрэг компанийн нууц мэдээллийг хамгаалдаг.
  • ХЭРЭГЛЭХЭЛ ХЯЛБАР, ТОХИРГОО ҮЙЛЧИЛГЭЭНД БАГА ЦАГ ЗАРЦУУЛНА | Гүйцэтгэл, илрүүлэлт, хуурамч эерэг мэдээллийн тэнцвэрт байдал. 
  • Management Console | Алсын зайн удирдлагатай ба нэг цэгээс аюул занал, хэрэглэгчид болон полиси тохиргоо хийх боломжтой. 
  • File Server Security | Бизнесийн тасралтгүй байдлыг хангахын тулд үндсэн серверүүд, OneDrive зэрэг сүлжээний файлын хадгалалт, олон зориулалттай серверүүдээр дамждаг байгууллагын өгөгдлийг хамгаална.

Дэмжих үйлдлийн системүүд: