ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

ESET® PROTECT ENTRY
image

ESET® PROTECT ENTRY


Machine Learning суурилсан орчин үеийн олон давхар хамгаалалт бүхий энппойнт шийдэл

БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД


  • Modern ESET Endpoint Protection нь malware болон exploit-уудаас урьдчилан сэргийлж, илрүүлэхээс гадна ransomware хамгаалалт, зорилтот халдлага, файлгүй халдлагын эсрэг хамгаалалт, мэдээлэл алдагдахаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн хамгаалалт буюу MDM боломжуудыг агуулдаг. 
  • ESET Server Security нь бизнесийн тасралтгүй байдлыг хангахын тулд үндсэн серверүүд, OneDrive зэрэг сүлжээний файлын хадгалалт, олон зориулалттай серверүүдээр дамжих байгууллагын өгөгдлийг хамгаалдаг. | Ransomware хамгаалалт, Zero-day ирлүүлэлт, Botnet хамгаалалт
  • ESET PROTECT console нь бүх эндпойнтуудыг нэг цэгээс хянах ба бүх үйлдлийн системүүдийн бүрэн тайлан гаргаж, аюулгүй байдлын нэгдсэн удирдлагаар хангана. 

Дэмжих үйлдлийн системүүд:

Бусад: