ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

ESET® PROTECT COMPLETE
image

ESET® PROTECT COMPLETE


№1 халдлагын вектор болох эндпойнт, cloud апп болон цахим шуудангийн олон давхаргат хамгаалалтын шийдэл

БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД

ESET PROTECT COMPLETE хувилбар нь байгууллагын файл сервер, компьютер, laptop, хөдөлгөөнт төхөөрөмжүүдийг cloud/on- prem нэгдсэн удирдлагаар хангах ба ахисан түвшний хамгаалалт, халдлагын эрсдлийг бууруулах эмзэг байдал, пачт менежмент, өгөгдөл хамгаалах шифрлэлтээс гадна Microsoft 365 cloud имэйл, хамтын ажиллагаа, хадгалалт, мэйл серверийн хамгаалалтын давхарга нэмэгдэж байгаагаараа онцлогтой. 

  • ESET Mail Security | Хэрэглэгчдийн э-шууданг спам болон хортой программаас хамгаалах серверийн түвшний хамгаалалтын нэмэлт давхарга. 
  • Cloud Application Protection | хэрэглэхэд хялбар cloud удирдлагын консолийн тусламжтай Microsoft 365 аппликейшнуудыг ахисан түвшинд хамгаална. Спам филтр, вирус сканнер, антифишинг нь байгууллагын  харилцаа холбоо, үүлэн хадгалалтыг хамгаалахад тусалдаг. 
  • Vulnerability & Patch Management | Үйлдлийн системүүд болон нийтлэг програмуудын эмзэг байдлыг идэвхтэй хянах ба эндпойнтуудыг автоматаар patch хийх боломжийг олгодог.
  • Advanced Threat Defence | Үүлэнд суурилсан Sandbox технологи бүхий Ransomware, Zero-Day халдлагын эсрэг сайжруулсан хамгаалалт. Бүх бүртгэгдсэн сэжигтэй тохиолдлуудыг Sanbox орчинд тусгаарлан туршин шинжилж үнэлгээ хийх замаар шинэ буюу цоо шинэ код, халдлагуудаас хамгаална. 
  • Full Disk Encryption | ESET PROTECT консолын үндсэн функц бөгөөд Windows, Mac эндпойнтууд дээрх өгөгдлийг/систем диск, партишн, бүх дискийг/ шифрлэх боломжийг олгох бөгөөд байгууллагын өгөгдлийн аюулгүй байдлыг эрс нэмэгдүүлнэ. 
  • ESET Server Security | Үндсэн серверүүд, OneDrive зэрэг сүлжээний файлын хадгалалт, олон зориулалттай серверүүдээр дамжих байгууллагын өгөгдлийг хамгаалж бизнесийн тасралтгүй байдлыг хангана.
  • Modern Endpoint Protection | Malware болон exploit-уудаас урьдчилан сэргийлж, илрүүлэхээс гадна ransomware хамгаалалт, зорилтот халдлага, файлгүй халдлагын эсрэг хамгаалалт, мэдээлэл алдагдахаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн хамгаалалт буюу MDM боломжуудыг агуулдаг. 
  • ESET PROTECT console | Cloud болон on-prem байдлаар ашиглах боломжтой олон үйлдэл бүхий удирдлагын комсоль нь бүх төрлийн үйлдлийн системүүдийг алсын зайнаас удирдаж сүлжээний аюулгүй байдлыг хангана. 


Дэмжих үйлдлийн системүүд:

Бусад: