ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

ESET® PROTECT ADVANCED
image

ESET® PROTECT ADVANCED


Ransomware, zero-day халдлагын эсрэг хүчирхэг хамгаалалт

БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД
  • Advanced Threat Defence | Үүлэнд суурилсан Sandbox технологи бүхий Ransomware, Zero-Day халдлагын эсрэг сайжруулсан хамгаалалт. Бүх бүртгэгдсэн сэжигтэй тохиолдлуудыг Sanbox орчинд тусгаарлан туршин шинжилж үнэлгээ хийх замаар шинэ буюу цоо шинэ код, халдлагуудаас хамгаална. 
  • Full Disk Encryption | ESET PROTECT консолын үндсэн функц бөгөөд Windows, Mac эндпойнтууд дээрх өгөгдлийг/систем диск, партишн, бүх дискийг/ шифрлэх боломжийг олгох бөгөөд байгууллагын өгөгдлийн аюулгүй байдлыг эрс нэмэгдүүлнэ. 
  • ESET Server Security | Үндсэн серверүүд, OneDrive зэрэг сүлжээний файлын хадгалалт, олон зориулалттай серверүүдээр дамжих байгууллагын өгөгдлийг хамгаалж бизнесийн тасралтгүй байдлыг хангана.
  • Modern Endpoint Protection | Malware болон exploit-уудаас урьдчилан сэргийлж, илрүүлэхээс гадна ransomware хамгаалалт, зорилтот халдлага, файлгүй халдлагын эсрэг хамгаалалт, мэдээлэл алдагдахаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн хамгаалалт буюу MDM боломжуудыг агуулдаг. 
  • ESET PROTECT console | Cloud болон on-prem байдлаар ашиглах боломжтой олон үйлдэл бүхий удирдлагын комсоль нь бүх төрлийн үйлдлийн системүүдийг алсын зайнаас удирдаж сүлжээний аюулгүй байдлыг хангана. 

Дэмжих үйлдлийн системүүд:

Бусад: