ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөвлөх үйлчилгээ
image

Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөвлөх үйлчилгээ


Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдал, Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлын зөвлөх үйлчилгээ

Байгууллагын Мэдээллийн Аюулгүй Байдал, Мэдээллийн Технологийн Аюулгүй байдлын (сүлжээний, компьютерийн, вебийн, хэрэглээний аюулгүй байдал) талаар хэрэглэгч таны хүссэн цар хүрээнд зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг манай компани санал болгож байна. 

  • PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead Auditor
  • CPISI /Certified Payment Card Industry Security Implementer/
  • Cisco certified
  • CEH/Certified Ethical Hacker/