ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

Network Performance Monitoring
image

Network Performance Monitoring


Олон үйлдвэрлэгчийн сүлжээг бүрэн хянах, өөрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн өргөжүүлэх боломжтой сүлжээний мониторингийн шийдэл

Хэдхэн жилийн өмнө буюу 2016 онд сүлжээний нэг минут зогсолтын зардал ~6000 ам.доллараар хэмжигдэж байсан. 2020, 2021 онуудад сүлжээний холболт тасарсантай холбоотой эрсдэл, зардал, ажлын бүтээмж, борлуулалтын алдагдал гэх мэт урд урдынхаас илүү өндөр үнэ цэнэтэй болсон байна. Иймд бизнесүүдийн хувьд сүлжээний тасалдал, зогсолтгүй байхаас зайлсхийхийн тулд сүлжээнийхээ гүйцэтгэлийг байнга хянаж байх зайлшгүй шаардлага тулгарч байна. 

Сүлжээний гүйцэтгэлийн хяналт (NPM) нь байгууллагын router, switch, сүлжээний бүх төхөөрөмжийг хянах юм: 

  • Сүлжээ "хэвийн" нөхцөлд хэрхэн ажиллаж байгааг хэмжинэ
  • Гүйцэтгэл нь оновчтой хэмжээнээс доогуур байвал асуудлыг оношлох
  • Сүлжээний ачааллыг илүү үр дүнтэй удирдахын тулд гүйцэтгэлийг оновчтой болгоно
  • Гүйцэтгэлийг үр дүнтэй хянахын тулд сүлжээний удирдлагын хэрэгслүүд нь Энгийн сүлжээний удирдлагын протокол (SNMP), дата урсгалыг ашиглан гүйцэтгэлийн өгөгдлийг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийдэг. Энэ бүх өгөгдлийг нэгтгэснээр та сүлжээгээ хэрхэн ажилладаг талаар бүрэн дүр зургийг авах боломжтой.

Хэрэглэгч та бүхэнд Сүлжээний гүйцэтгэлийн мониторингийн шийдлийн Gartner Rating Review жагсаалтыг тэргүүлж буй Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) шийдлийг танилцуулж байна. 

Solarwinds Network Performance Monitoring (NPM) ГОЛ ОНЦЛОГУУД:

  • Олон үйлдвэрлэгчийн сүлжээний хяналт
  • Сүлжээг илүү гүн гүнзгий харах боломж
  • Сүлжээний ухаалаг зураглал
  • Асуудлыг шийдвэрлэхэд хялбар NetPath болон PerfStack
  • Сүлжээг том орчинд илүү ухаалгаар өргөтгөх боломжтой
  • Advanced түвшний дохиолол

СҮЛЖЭЭНИЙ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ 

Сүлжээний сул зогсолтыг багасгаж, сүлжээний хүртээмжийг өндөр байлгана

- Сүлжээний холболтын асуудлыг хурдан шийдвэрлэх

- Шийдвэрлэх хугацааг хурдасгаж, сүлжээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд тусална

Гол хэмжигдэхүүнүүдийг тасралтгүй хянах замаар сүлжээний оновчтой гүйцэтгэлийг хадгална. 

NETPATH СҮЛЖЭЭНИЙ ЗАМЫН ШИНЖИЛГЭЭ

Визуал шинжилгээ, Hybrid мэдээллийн технологийн асуудал шийдвэрлэлт

- hybrid замын зураглал

- Эцсийн хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар сайжирна

  

СҮЛЖЭЭНИЙ ЗУРАГЛАЛЫН ХЭРЭГСЛҮҮД

Orion газрын зураг ашиглан сүлжээн дэх мэдээллийг дүрслэн харуулж, уялдуулан алдааг олж засварлах ажлыг хурдасгана

  

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ӨГӨГДЛИЙН ХАРИЛЦАН ХАМААРЛЫН ТУСЛАМЖТАЙГААР АСУУДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ АЖЛЫГ ХУРДАСГАНА

- Олон төрлийн өгөгдлийг зэрэгцүүлэн харьцуулна

- Олон объектыг нэг цагийн хуваарьт уялдуулна

- бусадтай мониторингийн мэдээллээ хуваалцах боломжтой

  

Прогрид системс компани тус шийдлийг хэрэглэгч байгууллагад нийлүүлэлж, суурьлуулалт, нэвтрүүлэлт, сургалт хйиж гүйцэтгэсэн арвин туршлагатай тул бидэнд хандана уу.  

SOLARWINDS бүх шийдлүүд харах