ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED
image

Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED


IT орчны дэвшилтэт удирдлага бүхий аюулгүй байдлын найдвартай хамгаалалт

Хэрэв таны бизнес нууцлалын зэрэгтэй, хамгаалах шаардлагатай өгөгдөлтэй бол эцсийн цэгийн төхөөрөмжүүдийг хамгаалахаас илүү ихийг хийх шаардлагатай. Автомат EDR (Endpoint detection and response) сайжруулсан хамгаалалт бүхий сервер нь нэмэлт программ, веб болон төхөөрөмжийн хамгаалалтын тусламжтайгаар бүтээмжийг улам нэмэгдүүлж байгууллагын үнэтэй мэдээлэл, санхүүгийн мэдээллийг алдагдахаас сэргийлдэг. 


  • Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын системийн эмзэг байдлыг илрүүлж халдлага нэвтрэх цэгийг багасгадаг
  • Үйлдлийн систем, программ хангамжийн суурилуулалтыг автоматжуулсан тул цаг хугацаа маш их хэмнэнэ
  • Үүлэн болон веб консоль бүхий аюулгүй байдлын нэгдсэн удирдлага
  • Алдагдсан болон гээгдсэн төхөөрөмж дээрх мэдээлэл алдагдахаас сэргийлж өгөгдлийг шифрлэнэ
  • Энэхүү Advanced хувилбар нь Kaspersky Endpoint Security Select хувилбарын бүх функцүүдийг өөртөө агуулсан бөгөөд таны бизнесийг хамгаалах нэмэлт дэвшилтэт технологиудыг багтаасан.