ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

Trend Micro Apex One
image

Trend Micro Apex One


Томоохон байгууллагуудад зориулагдсан EDR, MDR интеграцчилагдсан функц бүхий нэгдсэн удирдлагын системтэй өргөтгөсөн хамгаалалтын шийдэл.

Single agent архитектур бүхий эцсийн хэрэглэгч бүрийн цахим аюулгүй байдлыг хангах хамгийн сүүлийн үеийн технологиудын нэгдэл.   

АВТОМАТЖУУЛАЛТ
ТӨВЛӨРСӨН ХЯНАЛТ
БҮГД НЭГ ДОР
  • Detection & Response
  • Сүүлийн үеийн файлгүй хортонг блоклох технологи
  • Виртуал патчинг 
  • Бүх функциудын төвлөрсөн хяналт
  • EDR илрүүлэлт хийх боломж
  • MDR сервис хийх боломж 
  • Endpoint security болон EDR нэг агент дор байна
  • 1 endpoint дээр олон вендорын агент ажиллуулах шаарддлагагүй

Хамгаалалтын цэгүүд
• Хэрэглэгчийн компьютер
• Microsoft® Windows® төхөөрөмжүүд, серверүүд
• Mac төхөөрөмжүүд
• Худалдааны хэрэгсэл (POS),  ATM төхөөрөмжүүд

TREND MICRO Apex One шийдлийн дэлгэрэнгүй танилцуулга авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу.