ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

Microsoft Azure
image

Microsoft Azure


Microsoft дата төвүүдийн глобал сүлжээнд програм хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, өргөжүүлэх, тэдгээрийг удирдах боломжийг олгодог нээлттэй, уян хатан платформ.

Microsoft Azure - энэ бол:

  • Бизнесийг хөгжүүлэх дэд бүтэц, технологийн платформ.
  • Өөрийн хүссэн хэрэгсэл, хөгжүүлэлтийн орчин, технологийг сонгох боломжтой.
  • Ашиглаж буй программаа шилжүүлэх боломжтой.
  • Физик сервер дэх өгөгдлийг үүлэн сервисүүдтэй нэгтгэдэг.
  • Хувийн үүлэн орчныг өргөжүүлэх боломжтой. 

Microsoft Azure боломжууд

Azure платформ 100 гаруй төрлийн сервис бүхий виртуал тооцооллын эх үүсвэрийг нээж, бизнесийн болон ИТ хэлтсийн бүхий л амин чухал асуудлуудыг шийддэг. 

Linux, Windows-д виртуал компьютерууд, хадгалалт үүсгэнэ

Дурын хэмжээтэй диск, файл, дараалал, блоб-объектууд хадналах боломжтой. 

Сүлжээний боломжуудыг ашиглах: виртуал сүлжээ, ачаалал тэнцвэржүүлэгч, VPN үзүүрүүд, программууд

Azure аюулгүй байдлын төвтэй тул байгууллагын аюулгүй байдлын орчинг сайжруулна. 

Machine Learning сервис, үйл явдлын мэдээлэл төвлөрүүлэгчтэй учир өгөгдлийн нарийн дүн шинжилгээ  хийж, прогрноз гаргах боломжтой. 

Azure IoT ашиглан объектуудын уялдаа холбоог тохируулна: өгөгдлийг хүлээн авч боловсруулна. 

Өгөгдлийн удирдлага: SQL болон өгөгдлийн хадгалалтын үйлчилгээ
Хөгжүүлэгчдэд зориулсан хэрэгслүүд: Azure DevOps, Azure DevTest Labs


Дэлгэрэнгүй мэдээлэл, үнийн тооцоолол авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу.