ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

NEXT GENERATION FIREWALL
image

NEXT GENERATION FIREWALL


Сүлжээний хязгаарыг хүссэн хэмжээнд хамгаал!

2020 оны Gartner-н Magic Quadrant for Network Firewalls 3 шилдэг үйлдвэрлэгчдийн нэгээр шалгарсан. 

Fortinet Firewall нь байгууллагын сүлжээний аюулгүй байдлын стратегийн салшгүй нэг хэсэг бөгөөд сүлжээний админ, МАБ ажилтнуудад аюулгүй байдлын эрсдлийг бууруулах, зардлыг багасгах, үйл ажиллагааны бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог. 

Next-generation firewalls (NGFWs) нь байгууллагыг гадаад болон дотоод орчны аюулаас хамгаалж сүлжээний урсгалыг шүүдэг. Packet filtering, IPsec, SSL VPN туслалцаа, сүлжээний мониторинг, IP mapping зэрэг функциудыг агуулдаг учраас NGFW агуулыг гүнзгий шалгах чадвартай. Эдгээр чадварууд нь аливаа халдлага, хортой програм болон бусад аюул заналыг таниж илрүүлж хаадаг.

NGFW нь байгууллагуудад SSL хяналт, application control, нэвтрэлтээс урьдчилан сэргийлэх ба халдлагыг өргөн зургаар гүнзгийрүүлэн харах боломжоор хангадаг. Бизнесийн өсөлт, салбарлаж тархсан байдал, үүлэн технологийн нэвтрүүлэлтүүд нэмэгдэхийн хэрээр халдлагын цар хүрээ улам тэлж уламжлалт Firewall улам бүр хоцрогдож, өргөн хүрээгээр хамгаалах боломжгүй болсон. NGFW хортой програмыг блоклоод зогсохгүй шинэ төрлийн халдлагаас хамгаалахад шинэчлэгдсэн.  

  • FortiGate: Chassis-based NGFW
 FortiGate 7060E
Threat Protection
80 Gbps
SSL Inspection Throughput
79.9 Gbps
Network Interfaces
Multiple 10 GE SFP+/SFP, 40 GE QSFP+, 100 GE CFP2/QSFP28

Threat Protection
13.5 Gbps
SSL Inspection Throughput
17 Gbps
Network Interfaces
2x 40GE QSFP+, 2x 10GE SFP+, 2x GE RJ45
  • FortiGate: Ultra high-end NGFW
Threat Protection
60 Gbps
SSL Inspection Throughput
90 Gbps
Network Interfaces
Multiple 40/100 GE QSFP28, 1/10/25 GE SFP28, 1/10 GE SFP+ and GE RJ45

Threat Protection
100 Gbps
SSL Inspection Throughput
130 Gbps
Network Interfaces
Multiple 40/100 GE QSFP28, 1/10/25 GE SFP28, 1/10 GE SFP+ and GE RJ45
  • FortiGate: High-end NGFW
Threat Protection
4 Gbps
SSL Throughput Inspection
4 Gbps
Network Interfaces
2x 10 GE SFP+, 16x GE SFP, 18x GE RJ45

Threat Protection
5 Gbps
SSL Inspection Throughput
10.5 Gbps
Network Interfaces
8x 10GE SFP+/GE SFP, 16x GE SFP, 18x GE RJ45

Threat Protection
15 Gbps
SSL Inspection Throughput
20 Gbps
Network Interfaces
Multiple GE RJ45 and 10 GE SFP+ / GE SFP slots
  • FortiGate: Mid-range NGFW
Threat Protection
1 Gbps
SSL Throughput Inspection
1 Gbps
Network Interfaces
2 x 10GE SFP+ Slots, 18 x GE RJ45 and 8x 1GE SFP and 4x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs

Threat Protection Throughput
3 Gbps
SSL Throughput Inspection
4 Gbps
Network Interfaces
Multiple GE RJ45, Multiple GE SFP, Multiple 10GE SFP+

Threat Protection
5 Gbps
SSL Inspection Throughput
4.8 Gbps
Network Interfaces
Multiple GE RJ45 and Multiple GE SFP Slots
  • FortiGate: Entry-level NGFW
Threat Protection
900 Mbps
SSL Inspection Throughput
715 Mbps
Network Interfaces
Multiple GE RJ45, GE SFP Slots, ByPass Variants

Threat Protection
600 Mbps
SSL Throughput Inspection
310 Mbps
Network Interfaces
Multiple GE RJ45 | WiFi Variants


  • Datacenter Firewall
Threat Protection
9.1Gbps
IPS
13Gbps
SSL Inspection
17Gbps
Firewall Throughput
198Gbps
New Session / Second
750k/2M1
IPsec VPN Throughput
55Gbps
  • Virtual Machines
Throughput
12 Gbps
vCPU
1x vCPU core, (up to) 2 GB RAM
     Та байгууллагын техникийн шаардлагад нийцсэн FORTINET NGFW сонгохыг хүсвэл тоног төхөөрөмжийн мэргэжилтэнтэй холбогдож зөвлөгөө авах боломжтой!