ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT
image

Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT


Байгууллагын Endpoint-н найдвартай хамгаалалт ба хяналт

Таны бизнесийн олон үйл ажиллагаа дижитал хэлбэрээр явагдаж байгаа тул та байгууллагынхаа сүлжээнд холбогдсон бүх сервер, компьютер, зөөврийн төхөөрөмжүүдээ хамгаалах зайлшгүй шаардлагатай. Энэхүү Select хувилбар нь эцсийн цэг бүрд байгаа нууц өгөгдөл мэдээллийг уян хатан үүлэн удирдлага, төвлөрсөн программ, веб болон төхөөрөмжийн хяналт бүхий олон давхар төвшний цогц технологиор хамгаалдаг шийдэл юм. 


  • Хамгийн сүүлийн үеийн хортон программ, тэр дундаа үл мэдэгдэх аюул заналаас хамгаална
  • Эцсийн цэгийн төхөөрөмжүүдийн хамгаалалтыг бататгаснаар цахим аюулд өртөх эрсдэл буурна
  • Үүлэн технологид суурилсан удирдлагатай тул ажилчдын ажлын бүтээмж, аюулгүй байдлыг бүрэн хангана
  • Бүтээмжийг бууруулалгүйгээр сервер, компьютер төхөөрөмжүүдийг хамгаална
  • Компьютер, Mac, Linux, iOS, Android гэх мэт олон төрлийн орчинг аюулгүй болгодог. 
  • Нэгдсэн удирдлагын консольтой учир аюулгүй байдлын удирдлагыг хялбарчилдаг.