ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

AUTODESK AutoCAD
image

AUTODESK AutoCAD


2 ба 3 хэмжээст зураг төслийн шилдэг шийдлүүдийн нэг бөгөөд нарийн ажиллагаатай, өндөр чанартай төслийн ажлыг дагалдах бичиг баримтын хамт боловсруулан гаргадаг.

AutoCAD загварын хэрэгслүүд бүх төрлийн объект, гадаргууг бүрэн дүрслэх боломжтой.  

AutoCAD нь хамтын ажиллагааны шинэ боломжуудаар баяжуулагдсан байна. Тухайлбар, төслийн бүх оролцогч талуудын оролцоог улам гүнзгийрүүлэх зорилго бүхий хэлэлцүүлгийн шинэ хэрэгсэл. 

AutoCAD-н хэрэгслийн багц​:

AutoCAD программын багцад тусгай мэргэжлийн хэрэгслүүд, төслийн тасралтгүй ажиллагааг хангах суурин компьютер, веб хандалт болон хөдөлгөөнт төхөөрөмжинд зориулсан программ аппликейшн, архитектур, машин үйлдвэрлэл, цахилгаан схем, технологийн төсөлд зориулсан функц, мэдээллийн сан болон бусад олон зүйлс багтдаг.