ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

Acronis Cyber Protect
image

Acronis Cyber Protect


Цахим аюулгүй байдлын цогц шийдэл

Acronis Cyber Protect шийдэл нь дата хамгаалалт, цахим аюулгүй байдал, endpoint удирдлагуудыг нэг доор багтаасан бөгөөд хэрэглэгч танд дараах боломжуудыг олгоно: 

  • Шинэ төрлийн цахим халдлагуудаас хамгаалж, байгууллагын аюулгүй байдлыг сайжруулна;
  • Цөөн IT нөөцийг үр ашигтай ашиглах, цаг хугацаа, эдийн засгийн хэмнэлт;
  • Endpoint, системүүдийг удирдахад хялбар.

Таны бизнесийн амин чухал системийг хамгаалах Acronis Cyber Protect шийдлийг Прогрид Системс танд зөвлөж байна:

  • Proactive хамгаалалт. Эмзэг байдлын үнэлгээ, patch management, backup-с хортой програмыг шүүж устгах, hard drive-н шалгалт хийж сул зогсолтоос урьдчилан сэргийлнэ. 
  • Active хамгаалалт. Тасралтгүй үргэлжлэх дата хамгаалалт, вирус, ransomware эсрэг бодит цаг хугацааны хамгаалалт, agent, backup storage-н хамгаалалт зэрэг нь таны бизнесийн тасралтгүй ажиллагааг хангана. 
  • Reactive хамгаалалт. Integrated disaster recoveryбүхий хариу үйлдэл, ослын шинжилгээний metadata хадгалалт, бусад аюулгүй байдлын шийдлүүдтэй зохицох чадвартай.

Acronis Cyber Protect үндсэн боломжууд


Мөн, VB100 Certified, Virus Bulletin болон хараат бус AV-Test-р туршигдан вирус илрүүлэлтийн түвшин 100% болох нь баталгаажсан шийдэл юм.