ПРОГРИД СИСТЕМС ХХК, Progrid Systems LLC,

Цахим аюулгүй улам бүр боловсронгуй болж байна.
image

Цахим аюулгүй улам бүр боловсронгуй болж байна.


Өдрөөс өдөрт шинээр гарч ирж байгаа хортой програм, элдэв вэбсайт, фишинг ашиглан байгууллагын үнэ цэнтэй мэдээллийг хулгайлахыг завдаж буй цахим халдлагын арга хэлбэр улам бүр нарийн боловсронгуй болсоор байна. 

Хэдийгээр Back-up нөөц хуулбарлалт таны датаг сэргээх чухал ач холбогдолтой хэвээр байгаа боловч энэ нь дангаараа таны бизнесийг хамгаалах боломжгүй юм. Иймээс шинэ төрлийн цахим халдлагаас урьдчилан сэргийлж, мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдлээ бууруулахын тулд цахим аюулгүй байдлын цогц арга хэлбэрийг авж хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай.  


 Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүд сүүлийн 12 сарын хугацаанд Ednpoint чилэсэн цахим халдлагын давтамж нэмэгдэж байна гэсэн байна (Ponemon)
 Байгууллагууд сүүлийн 3 жил цахим халдлагад тодорхой хэмжээгээр өртснийг IDC мэдээллэж байна. (IDC)
ТЭРБУМ, 2021 оны байдлаар олон улсад Ransomware халдлагын нийт хохирлын хэмжээ. Энэ нь 2015 оныхоос 57Х нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. 
(Cybersecurity Ventures)


Бизнесээ хамгаалахад тань туслах дараах зөвлөмжүүдийг хүргэж байна:

  • Ахисан түвшний Back-up шийдэл, disaster recovery шийдэл ашиглах
  • Цахим аюулын нийтлэг чиглэлүүдийг аюулгүй болгох
  • Password менежмент, 2 фактор танилтын системийг хэрэгжүүлэх
  • Аюулгүй сүлжээ холболтыг бий болгох
  • Системээ тогтмол шинэчил
  • Хэрэглэгчийн эрхүүдийг тохируул
  • Байгууллагын ажилтнууддаа мэдээллийн аюулгүй байдлын боловсрол олго.